A A A

Inleiding

Als ervaringsdeskundige maar (inmiddels ex-) stotteraar ben ik ervan overtuigd geraakt dat ‘stotteren’, ook wel ‘spreekangst’ genoemd, een complex probleem is en dat daarbij niet kan worden volstaan met één benaderingswijze, methodiek of therapie. Ik heb zelf ervaren dat de flankademhalingstherapie van Del Ferro op zich een uitstekende methode is om via een nieuwe manier van ademhaling vloeiend te kunnen spreken. Maar ik heb daarbij ook de ervaring én diepgewortelde overtuiging dat het probleem daarnaast ook vooral ‘tussen mijn oren zat’. Ik kon namelijk maar niet accepteren dat ik ‘anders’ dan andere mensen was, maar ik wilde niet de uitzondering zijn, ik wilde niet apart behandeld worden. Ik wilde net zo zijn als iemand die goed kon praten. Ik was én bleef voortdurend gespannen en werd vaak ook fysiek hondsmoe van mijn manier van stotteren.

Ik had een erg laag zelfbeeld en was daardoor mijn zelfvertrouwen volledig kwijt. Desondanks kreeg ik vaak te horen: “jij straalt wel zelfvertrouwen uit”, en dan dacht ik vaak “je moest eens weten hoe angstig, onzeker, verdrietig en gefrustreerd ik eigenlijk ben”. Ik weet vanuit mijn NLP opleiding inmiddels dat je altijd zelf kiest voor je houding. Ik kon kennelijk de schijn goed ophouden. Iedere stotteraar stottert op zijn eigen manier en de ernst van het stotteren wisselt van moment tot moment. Er zijn vele manieren van stotteren. En iedereen probeert van alles om van dat vervelende stotteren af te komen. Niet zo gek dus dat er veel verschillende vormen van therapieën zijn.

Mijn collega Anita is ook ervaringdeskundig en ontwikkelingspedagoge (met als specialisatie innovatie) en zet onder anderen paarden in om mensen te laten ontspannen. Paarden werken namelijk vanuit de signalen die wij uitzenden door onze lichaamshouding. Een kleine verandering in onze houding geeft een verandering in het gedrag van een paard. Dit kan Anita doorvertalen naar onze manier van communiceren. Ook zelf heb ik deze vorm van coaching ervaren, dat was heel bijzonder en buitengewoon nuttig.

Het doel van iedere stottertherapie is om niet meer te stotteren. Wij focussen ons in onze methodiek echter puur op datgene waardoor onze spraak verbetert. Wij zijn dus niet bezig met de exacte oorzaken van stotteren en wat ervoor nodig is om niet meer te stotteren. Om het stotterprobleem in zijn geheel aan te pakken, hebben wij onze kennis van en ervaring met stotteren, NLP, RET, psychologie, pedagogiek, didactiek, werken met een paard, meditatie en verandering in attitude (houding en gedrag) enzovoorts gecombineerd met de positieve elementen uit de door mij zelf gevolgde stottertherapieën.

Wij zijn ervaren coaches én ervaringsdeskundigen, géén spraaktherapeuten. Onze taak als coach is om jou zo zorgvuldig mogelijk te begeleiden. We weten heel goed wat er zoal voor nodig is om het stotteren te overwinnen en ook wij kennen de vele trucjes (bijvoorbeeld het gebruik van synoniem woorden als je ergens niet uitkomt…) en het vermijdingsgedrag waar veel stotteraars gebruik van maken. Wij weten drommels goed hoe rot het voelt om niet uit je woorden te komen en we zijn ook op de hoogte van de onaangename negatieve gedachten die opkomen elke keer als je wilt gaan spreken. Bij ons leer je die negatieve overtuigingen die verbonden zijn met stotteren om te buigen in positieve overtuigingen.

Samen hebben wij op basis van onze jarenlange ervaring, specialisaties, expertise en kennis en kunde een doeltreffende methodiek ontwikkeld die al deze elementen behandeld. Wij geloven in synergie en eclectisch werken. Niet één therapie is goed, nee het is een optelsom van verschillende aspecten. En dat verschilt van persoon tot persoon. Wij hebben respect voor alle andere therapieën. Als jij baat hebt bij een andere behandeling zoals Hausdörfer, Doetinchemse methode, Del Ferro of logopedie, dan is dat prima. We geven geen waardeoordelen over andere therapieën. We respecteren iedere vorm van hulp. Zonder andere therapieën te kort te doen zijn wij er echter van overtuigd dat onze totaalaanpak voor vele mensen met spreekangst of stotteren gewoon erg goed werkt.

Onze methodiek “Spreken zonder angst” is opgebouwd uit:

• Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
• Coaching door inzet van een paard
 (indien nodig/wenselijk)
• NLP technieken (NLP = Neuro Linguïstisch Programmeren)
• RET
(Rationele Effectiviteit Training)
• Spreektechnieken
• Mentale training 

Onze methodiek “Spreken zonder angst” bieden we zowel individueel, in een groep of in combinatie aan.