A A A

Het blijkt dat paarden stressverlagend werken voor kinderen en ouders. Paarden  zorgen voor een aanzienlijke verlaging van het hormoon cortisol, beter bekend als ‘stresshormonen’. Dit blijkt uit onderzoek van de Washington State University. (https://news.wsu.edu/wp-content/uploads/sites/609/2014/04/effects-of-equine-facilitated-learning.pdf)

In dit onderzoek werd een 11-weken durend programma van 90 minuten per week aangeboden en uitgevoerd, leerden de kinderen en volwassenen over gedrag van paarden, het verzorgen en omgaan met paarden, rijden en verdere interactie met paarden. Hierbij werd het speeksel van de deelnemers vooraf en achteraf verzameld. De kinderen en volwassenen leerden iedere week, vanuit een thema met een daaraan gekoppelde activiteit.

 • Basisveiligheid; ontmoeten van paarden en begeleiders. Observeren van het gedrag van het paard en de paardenkudde
 • Respect; jezelf, anderen en paarden. In beweging brengen van paarden met diverse druk verschillen
 • Communicatie; verbaal en non-verbaal. Leiden van paarden, interpreteren van de lichaamstaal van paarden
 • Leiderschap; assertieve en agressieve signalen. Sturen met lichaamstaal
 • Vertrouwen; omgaan met weerstand Rijden en leiden
 • Grenzen Sturen met indirecte druk
 • Overwinnen en werken aan vertrouwen Laten ontspannen van paarden in lastige situaties
 • Zelfsturing en ontspannen Paarden massage en rijden
 • Voorbereiden van bezoek oa ouders Vaardigheden leren in Horsemanship voor groepen
 • Bezoek ouders en anderen Kinderen leren de ouders omgaan met het paard
 • Samenvatting van het programma Obstakel parcours, rijden en feedback

De onderzoekers vergeleken het cortisolniveau in het speeksel met dat van een controlegroep. Zij kwamen tot de conclusie dat kinderen en volwassen die het programma hadden gevolgd beduidend lagere cortisol levels hadden gedurende de dag en avond dan de controlegroep. Met name een hoog cortisolniveau in de avond vormt een potentieel risico voor de ontwikkeling van mentale ziekten.

Er wordt met een paard gewerkt op het moment dat er behoefte aan is of als wij van PLORIJN GROEP merken dat het ondersteunend kan zijn.
Paarden zijn vluchtdieren, waardoor ze zeer gevoelig zijn voor alle signalen in de omgeving. Daarnaast is een paard een kuddedier. Wat betekent dat het altijd de leider in de kudde zoekt, en hierin ziet wat er binnen de situatie speelt, dat is altijd in het nu. Hierdoor zal een paard wat alleen staat met een mens deze als leider zien en de signalen van de leider oppikken en vertalen in bepaald gedrag. Dit gedrag wordt vertaald door PLORIJN GROEP en deze vorm van coaching wordt ingezet als aanvulling op de vraag van de cliënt.