A A A

Mensen kunnen door samen te werken prestaties leveren die ze alleen niet kunnen leveren. Een goed functionerend team is dan ook van grote waarde voor organisaties. Hoe vanzelfsprekend het ook lijkt, de samenwerking in teams verloopt niet altijd even goed. Er spelen immers organisatiebelangen en teambelangen, maar ook persoonlijke belangen. En ieder mens is anders. Onder de oppervlakte spelen onuitgesproken opvattingen, drijfveren en tegenstellingen. Teamleden zetten elkaar (onbewust) vast en houden het gezamenlijke probleem in stand.

Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. De teamcoach beïnvloedt de interactie in het team om zo het team als geheel beter te laten functioneren of het team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te helpen.

Als een team goed functioneert, is het geheel meer dan de som der delen. Maar niet altijd gaat het zo. Soms is het nodig om enigszins te sleutelen aan het team en de mensen, om te kijken waar het schort, dienen onbespreekbare zaken voor het voetlicht te komen, en ga zo maar door. Wij vertalen de vraag van opdrachtgever in een leerzame, leuke en vooral succesvolle teamcoaching. Deelnemers nemen hierdoor graag deel aan de coaching en kijken er met veel plezier op terug, ze leren veel en raken gemotiveerd om het geleerde in de praktijk toe te passen. Wat uiteraard het belangrijkste is.

De coaches van PLORIJN GROEP geven ruimte aan en hebben oprechte aandacht voor de deelnemers, gebruikmakend van enthousiasme, humor en relativeringsvermogen.