A A A

Het traditionele beeld van de oudere medewerker is achterhaald. Niet langer wordt het werk van de oudere medewerker gekenmerkt door stabiliteit en onveranderlijkheid. Er is veel veranderd in onze maatschappij: levensduurverlenging, verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd, beroepsmobiliteit, tweedekansonderwijs en ook de veranderde rol van (groot)ouders bij de opvoeding van hun kinderen. De beroepskeuze is niet langer een éénmalige gebeurtenis maar er moeten ook op latere leeftijd nog ingrijpende keuzes gemaakt worden. Daarnaast is levenslang leren broodnodig door de vele (grote) veranderingen binnen het bedrijfsleven. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen.

Oudere medewerkers hebben vaak hele specifieke vragen omdat ze al een eigen uniek levenspad bewandeld hebben. Om enkele voorbeelden te geven:

  • Hoe kan ik mijn kwaliteiten beter inzetten?
  • Ik heb het gevoel dat ik vastgelopen ben, wat kan ik (nog) toevoegen?
  • Ik wil iets nalaten, hoe kan ik dat doen?
  • Ik voel geen motivatie meer (hoe lang nog tot mijn pensioen)?
  • Het lijkt wel of mijn opgebouwde reputatie niet meer telt. Ik voel me niet gewaardeerd.
  • Kan ik bij mijn werkgever niet als coach van jongere collega’s worden ingezet? Kennis overdragen en kennis borgen binnen de eigen organisatie.
  • Mijn kernkwaliteiten worden niet meer gewaardeerd, wat nu?
  • Ik wil meer rust om meer tijd aan de (klein)kinderen te kunnen besteden, maar ik heb altijd met toewijding en gedrevenheid gewerkt. Hoe doe ik het anders?

Coaching is voor oudere medewerkers vaak de beste hulp omdat hun vragen zo uniek zijn en hun keuzes belangrijk. Zorgvuldige individuele begeleiding is dan nodig. Doel van de coaching is dat je de komende jaren met veel plezier en enthousiasme aan het werk blijft in goede balans met andere levensdoelen.