A A A

Managementcoaching is een krachtig middel indien jij ondersteuning wenst in de vorm van een sparringpartner. Managementcoaching is bedoeld om jouw eigen inzicht in jouw functioneren (verder) te verdiepen in een ongedwongen sfeer. Centraal staat jouw situatie. Bij managementcoaching coachen wij jou op het zichtbaar maken van jouw potentiële kwaliteiten zodat jij je als manager ten volle ontplooit.

Voorbeelden van onderwerpen die zoal aan bod kunnen komen:

  • Hoe kan ik mij als (beginnend) leidinggevende profileren?
  • Wat is mijn persoonlijke leiderschapsstijl?
  • Een coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen;
  • Hoe krijg ik grip op de sterk veranderende situatie bijvoorbeeld een reorganisatie of fusie?
  • Het verkrijgen van meer inzicht in mijn sterke en minder sterke kanten; wat zijn mijn kernkwaliteiten en valkuilen?
  • Hoe kan ik mijn teamleden het beste motiveren?
  • Hoe vind ik een gezonde balans tussen controleren en delegeren?
  • Hoe voer ik adequate slechtnieuws-, ontwikkel-, beoordelings- en functioneringsgesprekken?
  • Op welke wijze verkrijg ik draagvlak en acceptatie?

Bij managementcoaching krijg jij de unieke aandacht voor die zaken waarin jij je verder wilt ontwikkelen. Managementcoaching biedt jou als leidinggevende de mogelijkheid om afstand te nemen van de dagelijkse hectiek en de grote lijnen te zien. Het stelt jou in staat te reflecteren en om jouw eigen manier van werken tegen het licht te houden.

Authentiek handelen is leidend. Authenticiteit is onontbeerlijk voor effectief leiderschap en een bindende cultuur. Door authentiek te handelen schep je vertrouwen bij de ander en word je handelen als betrouwbaar ervaren. Hierdoor creëer je een stevig fundament om gezamenlijk resultaten te boeken.

Jouw coach stimuleert jou om jouw ervaringen expliciet te onderzoeken. Leidraad daarbij vormen de vragen die jij jezelf stelt. Gedurende een reeks openhartige gesprekken richt jij jouw aandacht op jouw gedrag. Jij reflecteert over dilemma’s in jouw werk en bezint zich op de mate waarin jij het beoogde doel bereikt. Gaandeweg ontdek jij welke patronen daarin een rol spelen, en wordt jou duidelijk wat niet past en wat wel.

Spiegelen, bewust worden, leren en ontwikkelen
Je loopt regelmatig tegen bepaald gedrag, jouw communicatie- en denkpatronen of stijl van leidinggeven aan? Je komt er alleen niet uit? De managementcoach heeft zelf ruime ervaring met diverse leidinggevende functies en kent daarmee jouw positie. Hij is een klankbord, houdt de spiegel voor en nodigt uit om op een andere manier naar jezelf en de situatie te kijken. Dankzij inzicht in oude patronen, kun jij kiezen voor een effectievere strategie. De effecten van jouw manier van communiceren en contact maken zorgen voor bewustwording. Dit proces opent de weg naar verandering. In het eerste gesprek kijken we of het klikt en stellen we het coachdoel vast. In vijf tot tien sessies word jij begeleid naar dit doel.

Voor wie? Managementcoaching is bestemd voor lijn-, interim-, projectmanagers of eindverantwoordelijke managers die willen groeien in hun leiderschap, effectiever leiding willen geven, hun afgesproken resultaten willen halen, willen leren omgaan met de weerstanden die dat oproept of het gevoel hebben `vast` te zitten. Voor managers die op zoek zijn naar een klankbord, iemand die meedenkt, een spiegel voorhoudt, iemand die weet te raken. PLORIJN GROEP kan hierbij ondersteuning bieden.