A A A

Het belang van het kind (de kinderen) staat altijd voorop!

Goed uit elkaar

Het scheidingsproces is lastig. Vooral omdat er veel emoties en belangen meespelen. Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Heb daarom aandacht voor jullie kind(eren). Leer kijken door de ogen van jullie kind(eren). Juist dan is het belangrijk om begeleid te worden door een onafhankelijke, neutrale mediator, die:

 • De belangen van jou en jouw partner behartigt
 • Begeleidt op communicatief, relationeel en emotioneel vlak
 • Samen met jullie tot duidelijke afspraken komt
 • Mediation zet het belang van jullie kind(eren) voorop

Een mediator geeft geen advies, kiest geen partij en neemt geen inhoudelijke beslissingen voor jullie, maar is wel een onafhankelijke derde. Een mediator denkt met beiden mee en begeleidt jullie om zelf tot afspraken te komen, over jullie kind(eren), maar ook over jullie ideale onderlinge communicatie tijdens en na de scheiding.

Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES=methode)
Kies voor het kind

Jij en jouw (ex-)partner kunnen er samen voor een groot deel voor zorgen dat jullie kinderen de scheiding goed doorstaan. Het is in elk geval belangrijk dat jullie kinderen weten dat ze er niet alleen voor staan. Kunnen jullie er even niet voor ze zijn? Zorg dan dat ze met een andere volwassene kunnen praten, zoals iemand uit de familie of een buurvrouw.

Praten met een ervaren, bevoegd en bekwame professional
Wat ook helpt is praten met een professional van PLORIJN GROEP en andere kinderen in spel- en praatgroepen. En dat is precies wat we tijdens mediation doen. Daarbij gebruiken we de beproefde methode Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES).

Wat is KIES?
KIES is een preventief hulpprogramma dat kinderen leert om de scheiding beter te begrijpen. Hun verhaal staat daarbij centraal. KIES laat kinderen vertellen hoe ze aankijken tegen de scheiding en waar ze bang voor zijn of zich zorgen over maken. Ook leert KIES de kinderen omgaan met hun gedachten, zodat ze de scheiding goed doorkomen.

Wat is het effect van het KIES programma? Wat speelt er bij kinderen die met scheidende ouders te maken krijgen?
Uit onderzoek van KIES is gebleken dat kinderen van gescheiden ouders, hun eigen positie niet als hetzelfde ervaren als, die van andere kinderen met gescheiden ouders. Vaak denken ze bovendien dat als hun ouders gaan scheiden, dat het mede hun schuld is en vragen zich af wat ze kunnen doen om de situatie te veranderen. Hoe jij als ouder het beste kunt omgaan met kinderen en scheiding wordt besproken in onze workshop “KIES en ouders” waarin KIES wordt uitgelegd en besproken ook aan de hand van praktijkvoorbeelden. Hierin wordt toegelicht wat de effecten zijn van KIES op de lange termijn en wat jij als ouder kunt bijdragen in de verwerking van je kind(eren).

Hoe werkt PLORIJN GROEP met echtscheiding?
Anita Rijnsewijn en Theo Ploeg werken vanuit de KIES methode wat betekent:

 • Kinderen doen mee aan sessies samen met andere kinderen in eenzelfde situatie.
 • Jullie kinderen vertellen wat zij belangrijk vinden. Die kennis kunnen jullie dan weer gebruiken om een goed ouderschapsplan te maken. En een goed kindplan. Vaak wordt er gedacht (aanname) dat kinderen geen idee hebben en van wat de scheiding betekent.
 • Als ontwikkelingspedagoog en NLP master coach en beiden ervaringsdeskundig als gescheiden ouder weten wij ondertussen dat dit een gepasseerd station is.
 • Kinderen weten meer dan wij als volwassenen kunnen bedenken en wat is er op tegen om hen te betrekken bij hetgeen hen het meeste raakt, zij zijn degenen die van huis moeten wisselen, zij zijn degenen die waarschijnlijk bij beide ouders een nieuwe partner met eventueel kinderen een plek moeten geven……
 • Wij weten dat kinderen loyaal zijn aan hun ouders en van beide ouders houden en daar niet tussen willen kiezen, waardoor ze toch niet vaak zeggen wat er echt speelt.
 • KIES leert jullie kinderen op een speelse manier de scheiding te begrijpen.
 • Jullie kinderen worden begeleid op individuele basis of in groepsverband, afhankelijk van leeftijd en situatie.
 • Kinderen leren om hun wensen en zorgen met hun ouders te delen.
 • Door betrokken te worden in hun proces en het maken van een kindplan kunnen jullie als gezin samen vorm geven aan de echtscheiding.
 • Blijkt dat jullie en jullie kind(eren) wel wat extra begeleiding kunnen gebruiken? Neem dan contact op met PLORIJN GROEP.

KIES betekent kwaliteit en goede resultaten! Een 8,5 voor het KIES-programma!
Onderzoek door de Universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. Het specifieke van KIES is dat het een preventief en laagdrempelig begeleidingsprogramma is. Onze mediators zijn getraind in het voeren van gesprekken met kinderen. In die gesprekken krijgen ze alle ruimte om te praten over hun wensen én leren ze omgaan met de gevolgen van de scheiding.

Een echtscheiding is al moeilijk genoeg en dan is het fijn als er iemand met je meeloopt in dit emotionele proces. Wij werken vanuit de vraag en kunnen ondersteuning bieden aan het hele gezin waardoor er vorm wordt gegeven aan de nieuwe situatie.

Realiseer je dat je altijd samen de ouders van je kind(eren) blijft.

Mediation door een gecertificeerde KIES-pedagoog kost bij de PLORIJN GROEP slechts € 120,= per uur, exclusief btw.

Mediation is voordelig, immers u deelt als ouders de kosten. Mocht u een rechtsbijstandsverzekering hebben, heeft u wellicht recht op een vergoeding voor scheidingsmediation. Als u geen scheidingsmediator kunt betalen kunt u via de Wet op de rechtsbijstand een deel van de kosten vergoed krijgen. Bij PLORIJN GROEP kunt u desgewenst ook gespreid betalen.  

PLORIJN GROEP verzorgt ook een KIES training van 4 dagen voor kinderen in de volgende leeftijdscategorieën: 4 t/m 6 jaar; 7 t/m 9 jaar; 10 t/m 12 jaar; 13 t/m 15 jaar; 16 t/m 18 jaar en 18 t/m 21 jaar. Deze onderverdeling in leeftijdsgroepen heeft te maken met de ontwikkelingstaken die kinderen krijgen.

PLORIJN GROEP organiseert ook KIES Workshops en Powerweekenden voor volwassenen (lees: de gescheiden ouders). De kosten voor een KIES workshop bedragen € 99,= per persoon en € 150,= voor het gescheiden koppel. Bij het daadwerkelijk meedoen aan een powerweekeinde ontvangen de ouders het bedrag voor de workshop retour.

De kosten voor een kind bij deelname aan een KIES week bedraagt € 750,=. Zijn er twee kinderen binnen het gezin, dan bedraagt de prijs € 1.000,= voor beide kinderen. Bij drie kinderen is de prijs € 1.500,=.

Er geldt telkens een minimaal aantal van 6 deelnemers en een maximaal aantal van 12 deelnemers. Dit geldt overigens voor alle door PLORIJN GROEP te organiseren Powerweekeinden.

Het uurtarief voor een individueel kind bedraagt € 85,= per uur exclusief btw.

PLORIJN GROEP ondersteunt zowel de kinderen als de scheidende ouders.