A A A

Workshop, ook wel clinic genoemd, is een activiteit van een dag(deel) of meerdere dagdelen waarbij de deelnemers specifieke kennis meekrijgen over het onderwerp van de workshop.
Anders dan bij traditionele vormen van onderwijs speelt actieve deelneming een belangrijke rol. Het is een vorm van onderwijs waarbij theorie- en praktijkonderwijs gelijktijdig plaatsvinden. Terwijl de coach een onderwerp uitlegt, laat deze gelijk zien hoe dat in de praktijk uitgevoerd moet worden. Daarna wordt van de deelnemers verwacht dat zij het vertelde actief toepassen tijdens de workshop.

5 redenen waarom workshops werken

1Doen
Mensen leren het beste door te doen. Dan beklijft het geleerde beter. Juist het feit dat mensen in een workshop actief participeren in plaats van passief te luisteren verhoogd het (leer) effect significant. 

2Creativiteit
Acht weten meer dan één. De workshop is bij uitstek de plek om geïnspireerd te raken door de andere deelnemers. De veilige omgeving van een workshop kan een uitermate sterke boost geven aan de (groeps) creativiteit.

3Samenwerken
Vaak winnen workshops aan kracht door de aanwezigheid van deelnemers uit verschillende organisatieonderdelen van een bedrijf of situatie.

4Commitment
Juist omdat er samen gewerkt is om tot een resultaat te komen draagt bij aan een sterk gevoelde verantwoordelijkheid voor dat resultaat. Bij een goede workshop zijn alle deelnemers betrokken en dragen daardoor bij aan een gezamenlijk doel, dit gaat vanuit vertrouwen en samenwerking.

5Fun
Workshops bieden vaak de gelegenheid om in creatieve werkvormen anders naar zaken te kijken of mee om te gaan. Dit, samen met de positieve energie die in een groep ontstaat, leidt tot een hoge ‘fun-factor’ bij de deelnemers. Goede workshops zijn gewoon leuk om aan deel te nemen!

PLORIJN GROEP organiseert regelmatig workshops over diverse interessante onderwerpen, zoals:

 • Workshop “Intervisie”
 • Workshop “KIES en ouders”
 • Workshop “NLP: een introductie”
 • Workshop “Klantgericht werken”
 • Workshop “Smart doelen stellen versus PDCA-cyclus”
 • Workshop “Omgaan met faalangst”
 • Workshop “Assertiviteit”
 • Workshop “Ondernemersvaardigheden”
 • Workshop “Personal Branding”
 • Workshop “Effectief communiceren”
 • Workshop “Feedback geven en ontvangen”

Check regelmatig onze website en facebookpagina!